logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808

Celková relazácia prebehla v rámci normy i vďaka vedení firmy, ktoré vyriešilo všetky problémy.