logo Unihal

Nejdůležitější člověk v naší firmě je zákazník

+420 702 107 810

ISO a kvalita

Certifikáty ISO

Naše společnost dbá na vysokou kvalitu dodávaných materiálů a služeb, jsme držitelé certifikátů jakosti ISO 9001:2015. Dále držíme certifikát o shodě řízení výroby EN ISO 3834-2:2005 a související výrobkové normy EN 1090-2+A1, která nás opravňuje vyrábět a montovat konstrukce v rámci celé Evropské Unie..

  • Certifikát ISO 9001:2015 - Systém řízení kvality
  • Certifikát o shodě řízení výroby EN ISO 3834-2:2005 - Systém řízení výroby, služby a procesu

Osvědčení o shodě řízení výroby (CE)

Dále naše společnost je oprávněna vydávat Osvědčení o shodě řízení výroby EN 1090-1:2009 + A1:2011 (CE Conformity Declaration) na výrobek "Stavební ocelové konstrukce" na základě posouzení daného výrobku v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č- 305/2011 ze dne 9.března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích -CPR), které naše společnost splňuje. CE certifikát je nezávislým ověřením posouzení shody výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády, které provádí výrobce.

  • Osvědčení o shodě řízení výroby EN 1090-1:2009 + A1:2011 - CE certifikát 

Asociace a sdružení

Jsme řádným členem České asociace ocelových konstrukcí ČAOK, která se významně podílí na rozvoji trhu ocelových konstrukcí a navazujících oborů.


Certifikát ke stažení

   
Certifikát ke stažení