logo Unihal

Nejdůležitější člověk v naší firmě je zákazník

+420 702 107 810

Vizualizace montovaných hal


Nabízíme možnost tvorby vizualizací pro návrh barevného řešení montované haly.

Nejdříve vypracujeme k dispozici několik návrhů, které dále rozpracováváme do konečného řešení k odsouhlasení před výstavbou haly.

Je možné barevně kombinovat nejenom opláštění haly - doporučujeme maximálně tři barvy, ale také barevně kombinovat klempířské prvky či výplně otvorů v hale.

Cesta od vizualizace k hale:

Zde je na ukázku několik povedených vizualizací: