logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808

Vizualizace montovaných hal

Nabízíme možnost tvorby vizualizací pro návrh barevného řešení montované haly. Vypracujeme k dispozici několik návrhů, které dále rozpracováváme do konečného řešení k odsouhlasení před výstavbou haly. Je možné barevně kombinovat nejenom opláštění haly - doporučujeme maximálně tři barvy, ale i barevně kombinovat klempířské prvky či výplně otvorů v hale.

Ukázky vizualizací s fotografií výsledné podoby realizované montované haly: