logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 815

Střešní plášť haly


Střešní část průmyslové haly je tvořena primární nosnou konstrukcí a sekundární konstrukcí systému vaznic, na kterou se klade střešní plášť haly.

Střešní plášť průmyslové haly

Střešní opláštění průmyslové stavby je tvořeno u montovaných ocelových hal  v největší míře sendvičovými panely. Sendvičové panely jsou unikátní oplášťovací jednotkou, která vyniká zejména rychlostí montáže a výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi. 

Naše společnost odebírá panely od prověřených dodavatelů, kteří disponují veškerými certifikáty kvality.

Pro opláštění střech používáme tyto typy panelů:

  • KS 1000 RW
  • KS 1000 X-DEK
  • KS 1000 FF
  • KS 1000 RT
  • KS 1000 TOP-DEK
  • KS 1000 PC - prosvětlovací panel 

Více o střešních sendvičových panelech zde

Proč jsou lepší sendvičové panely než skládaný plášť?

Hlavní předností sendvičových panelů je prakticky bezchybná montáž opláštění oproti náročnosti opláštění ze skládaného pláště, které vyžaduje velmi pečlivou práci, aby nedošlo k žádnému pochybení a nebyly nijak narušeny tepelné vlastnosti opláštění a hydroizolace.

V kterých případech je lepší využít skládaný střešní plášť?

Zejména pro střechy s malým spádem je vhodnější volba ze skládaného pláště, sendvičové panely doporučujeme pro sklon střechy alespoň °6, nejméně však °4. Menší spády nejsou pro sendvičové panely vhodné.

Komplikovaně členité střechy si také někdy vyžadují využití skládaného pláště, stejně jako střechy řešené s atikou.

Skladba skládaného střešního pláště:

  • střešní ocelové vaznice
  • nosný trapézový plech 0,75mm
  • izolace polystyren 200mm
  • hydroizolační folie SIKA