logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 815
+420 702 107 815

Obchodní centrum Potůčky s restaurací


Designově působivá luxusní stavba Obchodní centrum – Potůčky vyniká nadčasovým zpracováním, elegancí, barevnou vyvážeností s důrazem na každý detail haly.

Podrobnosti

Investor Sakul s. r. o.
Adresa Potůčky
Typ haly Administrativní, prodejní
Rozměr (m) 37x73x5,8
Barva Antracitová
Rok 2022
Poptávka haly Chci se zeptat

Konstrukční systém stavby

Montovaná jednopodlažní hala je tvořená dvoulodní rámovou ocelovou konstrukcí, se sedlovou střechou o sklonu 10°. Půdorysné rozměry haly jsou 37,1 x 73,0 m, výška v okapu +4,1m, výška v hřebeni +5,8m.

Nosnou konstrukci tvoří rámy z válcovaných profilů, ve střešní rovině táhla z trubek. Ztužení a zavětrování haly je řešeno pomocí diagonálních táhel a trubek.

Obvodové ocelové sloupy jsou vetknuty do železobetonových patek s kalichy, vnitřní sloupy jsou kotveny kloubově pomocí chemických lepených kotev. Uložení v hloubce -0,250m, -0,500m a -1,600m pod úrovní podlahy 1.NP. Vnitřní sloupy jsou podlity cementovou maltou MAPEFILL.

Konstrukci ocelové haly tvoří rámy z válcovaných nosníků o rozponu 36,8 m, příčný modul rámů je mezi osami 4,8 m.

Ocelová konstrukce je opatřena antikorozní povrchovou úpravou. Konstrukční prvky jsou natřeny základním a vrchním nátěrem v tl. 100 mikronů. Některé prvky na hale jsou opatřeny protipožárním nátěrem. Vaznice jsou pozinkované.

V konstrukci stavby jsou ukotveny hliníková okna, hliníkové dveře a sekční ocelová vrata.

Opláštění haly

Stěny montované stavby jsou opláštěné minerálním sendvičovým panelem tl. 160mm se součinitelem prostupu tepla U=0,25 W/m2K. FeZn plech je oboustranně lakovaný polyesterem 25/7my. Izolačním materiálem je minerální vata. Kladebná šířka panelů je 1000mm.

Střešní plášť je řešený pomocí hydroizolační folie kotvené přes polystyrenový izolant a minerální desky o celkové tl. 220 mm do nosného trapézového plechu. Celková tloušťka střešního pláště je 380 mm.

Klempířské prvky na hale jsou řešené z ocelového lakovaného plechu.