logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 815
+420 702 107 815

Spoje ocelových konstrukcí


Podle tuhosti dělíme spoje v ocelových konstrukcích na spoje kloubové, tuhé a polotuhé. Podle únosnosti dělíme spoje na spoje s úplnou únosností a spoje s částečnou únosností. Dalším dělením se spoje dělí dle typu na svarové, nýtované, šroubované, kontaktní.

Svarové spoje v ocelových konstrukcích

Ocelové konstrukce se svařují metodou tavnou nebo tlakem.

Tavným svařováním ocelových konstrukcí se spojují materiály v tekutém stavu - jedná se o svařování elektrickým obloukem, plamenem nebo termitem. Elektrickým obloukem se svařuje koutový svar, podložený svar V a tupý svar. Svary na ocelové konstrukci lze kontrolovat vizuálně, práškovou magnetickou metodou, ultrazvukem či rentgenem. U nekvalitních svarů mohou vznikat trhliny, póry, vměstsky či může být neprovařený kořen.

Svařování ocelové konstrukce tlakem se svařuje elektrickým odporem - přeplátováním, na tupo, přivařováním trnů. 

Šroubové spoje ocelových konstrukcí

Spoje v ocelových konstrukcí namáhané smykem se dělí do třech základních kategorií.

Spoje namáhané na střih a na otlačení - tyto spoje se posuzují na střih a na otlačení, u těchto spojů se používají šrouby všech pevnostních tříd montované bez řízeného utažení. U těchto spojů nejsou pro styčné plochy vyžadovány žádná zvláštní opatření.

Dalším typem spojů v této kategorii jsou třecí spoje, které jsou odolné proti prokluzu v mezním stavu použitelnosti. U tohoto spoje se v mezním stavu použitelnosti posuzuje prokluz spoje, v mezním únosnosti se spoj posuzuje na střih a na otlačení. U těchto spojů ocelové konstrukce se používají vysokopevnostní šrouby s řízeným a kontrolovaným utažením šroubů. 

Další kategorií spojů ocelových konstrukcí jsou třecí spoje, které jsou odolné proti prokluzu v mezním stavu únosnosti. V mezním stavu únosnosti se zejména hodnotí prokluz a otlačení spoje, únosnost oslabených spojovaných průřezů v tahu. U těchto spojů ocelové konstrukce se používají vysokopevnostní šrouby s řízeným a kontrolovaným utažením šroubů.

Spoje v ocelových konstrukcích namáhané tahem se dělí na dvě kategorie

První kategorií spojů namáhaných tahem jsou nepředepnuté spoje. Tyto spoje se posuzují na tah a na kombinaci tahu a střihu. Jsou to spoje se šrouby všech pevnostních tříd bez řízeného a kontrolovaného utažení. Tyto spoje nejsou vhodné pro proměnlivé tahové zatížení.

Druhým typem spojů namáhaných tahem jsou spoje s předepnutými vysokopevnostními šrouby. Tento typ spoje se posuzuje na tah a smykem. U těchto šroubových spojů se používají vysokopevnostní šrouby s kontrolovaným utažením šroubů a jsou žádané pro detaily namáhané na únavu.