logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 815
+420 702 107 815

Plusy a mínusy ocelových hal oproti zděným stavbám

Přidáno 06.08.2015

V čem je lepší ocel?

Často se nás investoři ptají, kdy a za jakých podmínek jsou lepší ocelové stavby než zděné budovy.

Naši odpovědí často bývá zvažovaný rozměr haly, který doporučujeme pro montované haly až od 200m2, kdy se z hlediska ekonomičnosti vyplatí zvolit montovanou ocelovou halu oproti zděné hale. U většího rozměru haly se snižují náklady na jednotku - nižší jednotková cena za materiály, za projekční práce a administrativu s halou spojených. Cena za montovanou halu od rozměru 10x20 je již výhodnější a velmi zajímavá.

U větších hal je rovněž pro investory rozhodující rychlost výstavby, která je nesrovnatelná s náročností zděných či betonových hal. Montované haly jsme schopni zrealizovat během 1 měsíce, velké haly během 2 měsíců a investor může velmi rychle halu využívat pro své podnikatelské záměry.

Hlavní výhody ocelových hal:

 • nízká hmotnost rámové ocelové konstrukce
 • výrazně nižší cena ocelové haly oproti zděné
 • rychlost výstavby 
 • variabilita konstrukce, možnost využití příhradové konstrukce či plnostěnných nosníků
 • snadné umístění všech rozvodů podél konstrukce haly
 • lze umístit jakýkoli zdroj vytápění haly, osvětlení
 • ocelová konstrukce umožňuje snadné budoucí úpravy haly
 • ocelové haly jsou téměř bezúdržbové
 • výhodnější možnost recyklace oproti betonovým halám

Nevýhody ocelových konstrukcí

 1. nižší požární odolnost oproti betonu
 2. vyšší riziko koroze oceli

1. Zajištění požární odolnosti ocelových hal

Požární odolnost ocelových konstrukcí je nízká, při vysokých teplotách dochází k rychlému prohřívání nechráněných průřezů a ztrátě mechanických vlastností - mez kluzu a modul pružnosti.

Požární odolnost u běžných výrobních hal je zpravidla požárníky doporučena 15 minut, což ocelové konstrukce i s opláštěním splňují bezproblémově. Výpočet požární odolnosti ocelových hal na hodnotu 15 minut se dostal do běžné projektantské praxe.

Při požadované vyšší požární odolnosti než 15 minut je nutné konstrukci před vlivem požáru chránit dle Eurokodu EN - 1993.

Požární odolnost 30 minut je vyžadována u dvoupatrových administativních hal, jednopodlažních skladů zejména skladů hořlavých materiálů.

Zvýšení požární odolnosti montovaných hal:
 • větší dimenzování ocelové konstrukce
 • protipožární nátěr
 • protipožární obklad
 • obezdění konstrukce
 • protipožární omítky
 • protipožární podhledy
 • minerální oplášťovací panely a panely s IPN pěnou

více o požární odolnosti ocelových konstrukcí

2. Snížení rizika koroze oceli

Naše ocelové konstrukce lakujeme dvojím nátěrem přímo ve výrobě v tl. 100my a jedekrát je konstrukce ještě přetřená na stavbě. Takto ošetřená konstrukce je odolná proti korozi.

V agresivnějším prostředí je vhodné konstrukci pozinkovat - zejména, kde je vlhko a kyselé prostředí. Pozinkovaná konstrukce je dražší oproti lakované, ale povlak zinku je trvanlivý a konstrukce se již nemusí přetírat ani jinak chránit.

více o zinkování ocelové konstrukce