logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 815
+420 702 107 815

Skladová hala VINNÉ SKLEPY ZAJEČÍ


V roce 2017 jsem postavili pro soukromého investora halu, která slouží jako vzorkovna, prodejna a sklad sudového vína od různých výrobců z Čech. jižní Evropy s orientací převážně na Španělsko.

Podrobnosti

Investor Vinné sklepy Zaječí s.r.o.
Adresa Zaječí
Typ haly Administrativní, prodejní, Potravinářské, zemědělské
Rozměr (m) 21x30x7,4
Barva Stříbrná, Červená, Modrá
Rok 2017
Poptávka haly Chci se zeptat

Záměrem investora, bylo postavit skladovou halu s prodejnou pro sudové víno. Montovaná hala je umístěna do známé vinařské oblasti Zaječí. Naše společnost se stavby zúčastnila již v přípravné fázi, kdy s hlavním projektantem jsme řešili technické věci na hale, hlavně pak na konstrukčním řešení haly včetně statiky. Projektant stavby navrhl vizuální vzhled haly, které jsme se drželi při projektování a samotné výstavbě.

Dispozice haly

Dominantou haly je velké zastřešení nad vraty a dále markýzy na okny do tvaru L, vše v barvě RAL 3000.

Montovaná hala je členěna na tři části, zázemí pro prodej a skladníky, dále pak vzorkovnou prodejnu a v neposlední řadě samotný sklad s tanky na víno. Zázemí je menší a je na patro rozměru 5x6m. V přízemí je místnost pro prodej vína, v 1.patře je zázemí pro skladníky. Naší dodávkou bylo dvouramenné schodiště s pororoštů, nosné patro spolu s bedněním z TR plechů. Po vstupu do ocelové haly se nachází vzorkovna 9x6m, která je prosklena jak okny ,tak 2ks kopulových světlíků. Hlavní část haly zaujímá samotný sklad vína, kde víno je skladováno v tancích o velikosti 20 000 litrů. Od zbytku je sklad vína oddělen příčkou a dalšími interierovými vraty.

Konstrukční řešení skladové haly

Skladová hala je rámového typu konstrukce s kloubovým řešením ukotvení. Přední část haly je doplněna o patro, kde stropnice tvoří systém METSEC. Opláštění tvoří sendvičové PIR panely tl. 120mm (U=0,18 W/m2K), skladba střechy je systémem Combiroof tloušťky 240mm (U=0,166 W/m2K). Tento systém je skladá z nosného TR plechu 160/250, parozábrana, 2x 20mm minerální vaty, 2x 100mm polystyrenu EPS100, geotextilie a folie Sika, celý systém musel splňovat požární odolnost REI 15DP1. V hale je dělící příčka ze sendvičových PIR panelů tl.100mm (U=0,22 W/m2K). 

barevné řešení, konstrukční prvky, výplně

Jak již bylo zmíněno, halu barevně navrhl hlavní projektant a zvolil kombinaci modré RAL 5005, stříbrné RAL 9006 a červené RAL 3000. Vrata jsou stříbrné, okna v modré barvě. Interiér je kompletně v šedobílé RAL 9002.

Konstrukčně jsou dominantní červené markýzy s táhly menší nad okny 1,0x17m a nad vraty 2,5x9,0m. Obsluha střechy je řešena požárním žebříkem se suchovodem.

Výplně otvorů jsou řešeny účelně, skladová hala na víno je prosvětlena sporadicky, hlavně díky uniku tepla je v zadní části pouze pás oken s otvírkou, v hale jsou pak 3ks únikových dveří. Vzorkovna je dosvětlena 2 ks kopulových světlíků, kanceláře pak pásy oken, které procházejí přes roh haly. Do haly je řešen vstup dveřmi s panikovou klikou a vraty prosvětlenými 2 sekcemi. Vrata z důvodu úniku tepla jsou tl. 60mm a prosklení je 3-sklo s přerušeným tepelným mostem rozměru 3,7x4,0m. interiérová vrata v dělící příčce stejného rozměru jsou plná a tl. 40mm.

Hodnocení haly Vinné sklepy Zaječí

Vynikající přístup a rychlá práce. p. Šrámek, jednatel
Skladová hala VINNÉ SKLEPY ZAJEČÍ

Fotogalerie