logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 815
+420 702 107 815

Montované chladírenské haly


Zajistíme nadstandardní izolaci pro Vaši chladírenskou halu

Potravinářské chladírenské haly

Chladírenské haly, potravinářské haly, sklady ovoce a zeleniny se musí řídit přísnými evropskými směrnicemi o hygieně potravin (Směrnice EU 10883/92), která nařizuje, aby budovy a haly v potravinářství byly:

  • snadno udržovatelné,
  • vnitřní povrchy v potravinářské hale dobře omyvatelné,
  • nezadržovaly plísně,
  • nepodporovaly růst hub,
  • nepropustné pro vlhkost a
  • světlé.

Stejně jako pro jiné budovy v potravinářství i montované chladírenské haly musí přísně zajišťovat hygienu pro zachování zdraví a prevenci nemocí.

Všechny hygienické předpisy a požadavky pro montované chladírenské haly splňují kvalitní sendvičové panely s jádrem z tuhého polyuretanu, který je netoxický. Panely na opláštění potravinářské haly mají výborné tepelně-izolační vlastnosti, jsou snadno udržovatelné a parotěsné. Při montáži haly jsou všechna napojení panelů dokonale utěsněna těsnícími páskami a tmely, což vylučuje pronikání vlhkosti, vzduchu či jakékoli kondenzaci vody.

V případě zájmu o dodávku montované chladírenské haly nás můžete kontaktovat na tel. 702 107 815 nebo mailu poptavky@unihal.cz nebo vyplňte poptávkový formulář.

ULO technologie

ULO technologie v montovaných chladírenských halách se využívá pro skladování ovoce a zeleniny na principu zabránění přístupu kyslíku k uskladněným komoditám, což zajistí jejich dlouhodobou trvanlivost. ULO komory v potravinářských halách zajišťují optimální množství kyslíku a oxidu uhličitého. Optimální procento kyslíku v ULO komoře je 1,2% a oxidu uhličitého 3%. Aby byl udržen správný poměr je do komory dodávaný dusík a odebírán přebytečný oxid uhličitý, který vzniká dýcháním ovoce. Množství kyslíku nikdy nesmí klesnout pod 1%, aby nedošlo ke kvašení ovoce. V ULO komorách je také důležité udržení optimální teploty vzduchu 2°C po celý den, aby ovoce či zelenina byly stále čerstvé, pevné a plné vitamínů. Každý chladírenský box na ovoce má svou chladírenskou jednotku pro zajištění optimálních podmínek a dokonalého proudění vzduchu v komoře.Takový postup zajistí mnohem menší úbytek ovoce než při běžném skladování (cca až o 30%).

Tepelná izolace opláštění chladírenských hal

Sendvičové panely na opláštění montované chladírenské haly jsou velmi dobrým izolantem vhodným pro využití v chladírenství. Panely o tl. 200mm mají vynikající hodnoty součinitele prostupu tepla U=0,11 W/m2K, který stanoví, jak odolná je konstrukční skladba proti pronikání tepla touto konstrukcí.